Türkiye Şampiyonası, Tebrikler, Protokol İmzalandı, Yönetim ve Diğer Kurullar Toplantısı, Bölge Şampiyonaları Tamamlandı, Altın Madalya İçin Finaldeler, Final Yolunda, Salim Kayıcı WAKO Başkanı, Çanakkale Geçilmez, Üniversiteler Muaythai Şampiyonası, IFMA Çalışıyor, Türkiye Şampiyonası, Dünya Üniversiteler Muaythai Kupası, Üniversiteler Muaythai Şampiyonası, Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası,

   
 
Başkanımız

Ana Menü
Muaythai Tarihçesi
Federasyon Personeli
2015 Görevli Hakemler
2015 Faal Hakemler
2015 Faal Antrenör
Merkez ve Taşra İletişim
İl Temsilcileri
Koordinasyon Ofisi
Künye
Duyurular
Arşiv
Formlar
Khan Sicil Yardım

Kurullar
Yönetim Kurulu
İcra Kurulu
Zorunlu Kurullar
Merkez Yürütme Kurulu ve Bölge Koordinatörleri
Merkez Alt Kurulları
Bölge Yürütme ve Alt Kurulları ile İletişimler

Bilgi Bankası
2. Mali Genel Kurul
2. Olağan Genel Kurul
1.Olağan Genel Kurul
1. Mali Genel Kurul
Muay Thai Oyun Kuralları
Diploma, Vize ve Sınav Ücretleri
Banka Hesap Numaralarımız
IBAN, Adres Güncelleme Formu
Disiplin Kurulu Kararları
Hakem Yetiştirme Eğitim Müfredatı
2014 Yılı Yasaklılar Listesi Uluslararası Standartları

Dökümanlar
10. Khan Kurs Katılım Formu
Sicil Sistemi Sifre Talep Formu
Aday Hakem Kurs Katılım Formu
Antrenör Kursu Katılım Formu
Khan Sonuç Formu
Organizasyon Müracaat Formu
İkamet İzni - Spor Meşruhatlı Vize
Ödül Genelgesi
Antrenör Sözleşmesi
Muay Thai Teknik Terimleri
Milli Sporcu Belgesi ve Beyanı
Antrenör Formu
Hakem Formu

Yönetmelik ve Talimatlar
Muay Thai Federasyonu Ana Statü
Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı
Amatör Muay Thai Hakem Talimatı
Antrenör Eğitim Talimatı
Muay Thai Khan Derece ve Sınav Talimatı
Ödül ve Yardım Talimatı
Merkez Bölge ve Diğer Alt Kurullar Talimatı
Disiplin ve Ceza Talimatı
Sporcu Lisans,Tescil,Vize ve Transfer Talimatı
Sporcu Kamp ve Eğitim Talimatı
Profesyonel Muay Thai Müsabaka Talimatı
Profesyonel Muay Thai Hakem Talimatı
Profesyonel Muay Thai Menajer Talimatı
Profesyonel Muay Thai Teknik Talimat
Muay Thai Süper Lig Talimatı
Muay Thai Özel Müsabaka Talimatı
Khan Güncelleme, Sınav ve Ücret Talimatı
Muay Thai Harcırah Talimatı
Danışma Kurulu Talimatı
Bölge Yürütme Kurulu ve Alt Kurulları Seçim Talimatı
Eğitim, Altyapı Harcamaları ve Kulüplere Yardım Talimatı
Milli Sporcu Belge Talimatı
Merkez Hakem Üst Kurul Talimatı
İl Temsilcisi Talimatı
Bütçe ve Muhasebe Talimatı
Alım, Satım ve Taşınır Mal İşlemleri Talimatı
Kılık Kıyafet Talimatı
İcra Kurulu Talimatı
Lisans TalimatıHaber Gurubu

Mesajınızı İletin

Editör Girişi

Site İçi Arama

2. Olağan Genel Kurul

 

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU 2. OLAĞAN GENEL KURUL HUSUSUNDA DUYURU


Federasyonumuz Mali Tabloları, Gelir Gider dökümü, Denetim Raporu, Tahmini Bütçe, geçmiş dönem Faaliyet Raporları, Gelecek Dönen Taslak Faaliyet Planları, ile 2011-2012 gerçekleşen faaliyet raporları ile faaliyet bülteni ektedir.

2011 Yılı Gerçekleşme ve Faaliyet Raporu

2011 Yılı Faaliyet Bülteni

2012 Yılı Ocak - Ağustos Faaliyet Bülteni

2012 Yılı Ekim - Aralık Faaliyet Planı

2012 Yılı Ocak - Eylül Gerçekleşme

2013 Yılı Taslak Faaliyet Planı

2014 Yılı Taslak Faaliyet Planı

2013 - 2014 Yılları Tahmini Bütçesi

Bilanço, Gelir - Gider Cetveli ve Denetim Kurulu Raporları

2010 Yılı Ayrıntılı Bilançosu

2010 Yılı Gelir - Gider Cetveli

2010 Yılı Denetim Kurulu Raporu

2011 Yılı Ayrıntılı Bilançosu

2011 Yılı Gelir - Gider Cetveli

2011 Yılı Denetim Kurulu Raporu

2012 Yılı Ayrıntılı Bilançosu

2012 Yılı Gelir - Gider Cetveli

2012 Yılı Denetim Kurulu Raporu


TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Türkiye Muaythai Federasyonu 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak çıkartılan Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliği mevzuatları ile Federasyonumuz Ana Satatüsünün bu mevzuatlara aykırı olmayan kısmı kapsamında 2. Olağan Genel Kurulu 05 Ekim 2012 tarihinde saat 10:00’da Akar International Hotel GMK Bulvarı, No 111 Maltepe /ANKARA adresinde yapılacaktır. 

(Otel adresi, güzergahı ve konumu için tıklayınız...)

2.Olağan Genel Kurulu 05 Ekim 2012 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 06 Ekim 2012 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2.Olağan Genel kurul duyuruları www.sgm.gov.tr  ve www.muaythai.gov.tr   adreslerinden yapılacaktır.  

Delegelerin kayıt işlemleri Genel Kurul günü 09.00-10.00 saatleri arası yapılacak olup kimlik ibraz etmek zorunludur. Kimlik ibraz etmeyen ve delege kartı olmayanlar genel kurulda oy kullanamazlar.

Genel Kurul delegelerine ilanen duyurulur.

GÜNDEM:   
1.Yoklama,
2.Açılış Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3.Genel Kurul Başkanlık divanı oluşturulması,
4.Gündem maddelerinin okunması ve oylanması,
5.Yönetim Kurulu Dönem Faaliyet Raporunun okunması oylanması ve ibrası,
6.Denetim Kurulu Dönem Faaliyet Raporlarını okunması oylanması ve ibrası,
7.Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü, değişiklileri taslağının görüşülmesi ve karar bağlanması düzeltme ve redaksiyon yapılması ve resmi gazetede ilanı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8.Federasyon Başkanlığına aday olan adayların, ilgili mevzuat gereğince imzalı dilekçenin ile yönetim, denetim, disiplin kuruluna alacakları listenin divan başkanlığına verilmesi,
9.Gelecek dönem tahmini bütçelerinin okunması müzakeresi ve onaylanması, Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma ve uluslararası federasyonlara mali taahhütlerde bulunma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
10.Taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11.Başkan Adaylarının konuşması,
12.Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu seçimleri ve ilanı,
13.Dilek ve Temenniler
14.Kapanış.

EKLER

Türkiye Muaythai Federasyonu 2. Olağan Genel Kurul Duyurusu (ilan) ve Gündem

Türkiye Muaythai Federasyonu 2. Olağan Genel Kurul Genel Kurul Takvimi

Türkiye Muaythai Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Başkan Adayları için Duyuru

Türkiye Muaythai Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu İtirazlar ve Bilgilendirme

Türkiye Muaythai Federayonu 2. Olağan Gen Kurul Delege Listesi (TASLAK)

Türkiye Muaythai Federasyonu 2. Olağan Genel Kurul Delege Listesi (KESİN)

Türkiye Muaythai Federasyonu 2. Olağan Genel Kurula Sunulacak Taslak Ana Statü

Gazete Yeni Şafak İlan Metni

Gazete Zaman İlan Metni

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Spor Genel Müdürlüğü

Diğer Haberler

Türkiye Şampiyonası
2015 Türkiye Şampiyonası
2015 Bölge Şampiyonaları

European Championships
2012 European Muaythai Championships / 2012 Avrupa Şampiyonası
European Championchips All Forms
Balkan Open Kids Championships
World Muaythai Kids Championchips 2013

Süper Lig
Süper Lig 2014
Süper Lig 2013
Süper Lig 2012
Süper Lig 2011

Federasyonumuz
2014 Yılı Faaliyet Programı
Antrenör Kursları
Antrenör Denklikleri
2012 Bölge Şampiyonaları
2011 Bölge Şampiyonaları
Milli Sporcularımız

Talimatlar (Diğer)
Bölge Şampiyonaları Müsabaka Talimatı
Türkiye Şampiyonası Müsabaka Talimatı
Minikler - Yıldızlar Müsabaka Talimatı
Süper Lig Müsabaka Talimatı

İstatistikler
Kulüplerin Bölgelere Göre Dağılımı
Antrenörlerin Bölgelere Göre Dağılımı
Hakemlerin Bölgelere Göre Dağılımı
Sporcuların Bölgelere Göre Dağılımı
Şampiyona Sonuçları

Modüler Program
Muay Thai Modüler Programı

Muay Thai Müsabaka Kategori ve Sikletleri
Büyükler ve Gençler Bay Bayan Kategori ve Sikletleri
Yıldız Bay Bayan Kategori ve Sikletleri
Minik Bay Bayan Kategori ve Sikletleri

Muay Thai Müsabaka Tutanakları
İtiraz Tutanağı
İtiraz Kabul Tutanağı
İtiraz Ret Tutanağı
Diskalifiye Tutanağı
Nakavt Tutanağı
Doktor Raporu ve Tartı Kayıt Çizelgesi
Müsabaka Puanlama Kartı
Müsabaka Sonuç Kartı


Üye Girişi

E-Posta

ŞifreYeni Üye
Şifremi Unuttum ?Site Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Çok Güzel Güzel İyi Daha İyi Olabilir Fikrim Yok


Linkler